ENGLISH ACADEMY
Jazyková škola Bratislava
Všeobecná angličtina
Špecializovaná angličtina
Špecializovaná angličtina

NAŠÍM CIEĽOM JE DOSIAHNUŤ POCHOPENIE TERMÍNOV Z URČITEJ ŠPECIALIZOVANEJ OBLASTI A ICH VYUŽITIE V KOMUNIKÁCII.

ŠTUDENTI SI MÔŽU VYBRAŤ Z OBLASTÍ AKO:

OBCHOD - BANKOVNÍCTVO - PRÁVO - MEDICÍNA - MANAŽMENT - MARKETING - PROFESIONÁLNA PREZENTÁCIA - INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE - CHÉMIA - BIOLÓGIA - FYZIKA - MATEMATIKA - ...

PREDPOKLADOM JE URČITÁ ZNALOSŤ VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY.

PRÍKLAD VYUŽITIA:

SOFTWARE ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA KOMUNIKOVAL S PERSONÁLOM PO ANGLICKY - BOLO POTREBNÉ ZVLÁDNUŤ ANGLICKÝ NÁVOD K POUŽITIU - A NÁSLEDNE BOL PERSONÁL SCHOPNÝ NAPLNO VYUŽÍVAŤ KAPACITU A MOŽNOSTI  TOHOTO ZARIADENIA.