ENGLISH ACADEMY
Jazyková škola Bratislava
TERMÍNY KURZOV
PRIHLÁŠKA
ŠTART S ENGLISH ACADEMY


ODŠTARTUJTE SVOJ ÚSPECH S ENGLISH ACADEMY, NAUČTE SA SKUTOČNE HOVORIŤ !


DOHODNITE SI TERMÍN STRETNUTIA PRE SPRÁVNE ZARADENIE DO KURZU,

A OTESTUJTE SI SVOJE SCHOPNOSTI, ČI UŽ PÍSOMNÉ ALEBO KONVERZAČNÉ.


KURZY :                
PONDELOK  AŽ  PIATOK

  
                            v časoch   9:00  -  20:30

                              podľa aktuálnej situácie


                                

KONVERZAČNÉ :     PONDELOK  AŽ  PIATOK

  
                                           9:00  -  12:00
                                           14:00  -  17:00
 
                                           19:00  -  20:30


ĎALŠIE KURZY -  INFORMUJTE SA ZASLANIM EMAILU NA admin@englishacademy.sk   ALEBO 
TELEFONICKY NA 0917 432 844