ENGLISH ACADEMY
Jazyková škola Bratislava
Všeobecná angličtina
Špecializovaná angličtina
Všeobecná angličtina

ZAMESTNANCI FIRMY ABSOLVUJÚ VSTUPNÝ TEST, NA ZÁKLADE KTORÉHO URČÍME PRÍSLUŠNÚ ÚROVEŇ.

LEKTOR PO DOHODE S KLIENTOM VYPRACUJE ŠPECIFICKÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN, V KTOROM SA URČÍ ČAS A INTENZITA VÝUČBY.

LEKTORI VYUČUJÚ V PRIESTOROCH KLIENTA ALEBO V PRIESTOROCH "ENGLISH ACADEMY".

MANAŽMENT FIRMY MÁ PREHĽAD O PRIEBEHU A POKROKU ÚČASTNÍKOV KURZU.